Taxa pe Valoarea Adăugată in Romania, in Contextul Integrarii Europene