Competenta Teritoriala

Noţiunea şi enumerarea caracterelor – prin raport juridic civil se înţelege relaţia socială, patrimonială sau nepatrimoniale, reglementată de norma de drept civil.

Raportul juridic civil prezintă trei caractere, şi anume:

–           este un raport social;

–           este un raport voliţional;

–           părţile au poziţia de egalitate juridică.

 

Caracterul social al raportului juridic civil –          Raportul de drept civil, ca orice raport juridic, este un raport social, adică un raport ce se stabileşte între oameni, priviţi fie în calitate de subiect individual, fie în calitate de subiect colectiv.

Conţinutul caracterului social al raportului juridic civil necesită două precizări.

În primul rând, prin reglementarea relaţiei dintre oameni de către norma de drept civil, această relaţie nu îşi pierde trăsătura sa primordială, anume de a fi relaţie socială.

În al doilea rând, norma de drept civil se adresează numai conduitei oamenilor, chiar şi atunci când această conduită ar fi în legătură cu anumite lucruri (bunuri). Prin urmare, atunci când se vorbeşte despre „regimul juridic al bunurilor”, în realitate, se are în vedere conduita oamenilor (ei între ei) cu privire la lucruri.

Menţionăm totuşi că a fost exprimat şi punctul de vedere potrivit căruia dreptul subiectiv civil real creează un raport  imediat şi direct între un lucru şi o persoană.111 însă, chiar şi în literatura de specialitate mai veche s-a precizat că nu este exact să se afirme că dreptul real este un drept asupra unui lucru, deoarece, ţinând cont de faptul că orice drept subiectiv este însoţit de o obligaţie civilă corespunzătoare, ar însemna că şi lucrul, la rândul lui, are obligaţii faţă de om[1].

[1] M.A. DUMITRESCU, op. cit., p. 472-473.

Download Referat 3