Clasificarea Bunurilor Obiect Juridic a Raportului Civil

Criteriul după care se face această clasificare este natura conţinutului drepturilor subiective civile.

Dreptul nepatrimonial (numit şi drept personal nepatrimonial) este acel drept subiectiv al cărui conţinut nu poate fi exprimat în bani.

Drepturile nepatrimoniale pot fi împărţite în trei categorii:

–           drepturi care privesc existenţa şi integritatea fizică sau morală ale persoanei (dreptul ia viaţă, dreptul la sănătate, dreptul la onoare sau la reputaţie, dreptul la demnitate etc.);

–           drepturi care privesc identificarea persoanei (dreptul la nume, dreptul la pseudonim, dreptul la domiciliu, dreptul la reşedinţă, dreptul ia stare civilă – pentru persoana fizică; dreptul la denumire, dreptul la sediu, dreptul la naţionalitate, dreptul la cont bancar etc. – pentru persoana juridică);

–           drepturi decurgând din creaţia intelectuală (în măsura în care nu sunt patrimoniale).

Precizăm că, în concepţia potrivit căreia dreptul familiei nu este o ramură de drept distinctă de dreptul civil, ci doar o parte a acestuia, urmează a se reţine şi o a patra categorie de drepturi subiective civile nepatrimoniale, anume: drepturile (ne evaluabile pecuniar) ce formează conţinutul raporturilor de familie.

Download Referat 1