Organizarea si Conducerea Birourilor de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Categoriile de Terenuri din Fondul Funciar ll Romaniei si Regimul Juridic al Acestora

Sistemele de Evidenta Si Publicitate Imobiliara Existente in Romania in Epoca Moderna

Studiu Privind Actiunile de Carte Funciara