Actele de Procedura si Termenele Procedurale

Actele de procedură sunt indispensabile activităţii procedurale, la fel de importante ca şi părţile în proces. Dacă părţile sunt o premisă necesară a procesului, exerciţiul acţiunii civile se realizează numai prin intermediul unui act de procedură ( cererea de chemare în judecată ) încheindu-se tot prin acest tip de acte.

Actele de procedură impulsionează soluţionare procesului civil şi determină pronunţarea unei decizii definitive asupra litigiului. Acestea reprezintă mijloace prin intermediul cărora părţile îşi exercită drepturile şi-şi îndeplinesc obligaţiile procesuale.

Actele de procedură sunt o specie a actelor juridice, dar nu se particularizează de acestea prin scopul lor, cadrul în care sunt aduse la îndeplinire şi întocmirea lor de diferiţi subiecţi de drept, cu respectarea unor cerinţe care diferă de la o categorie de acte la alta.

Importanţa actelor de procedură este incontestabilă, activitatea procedurală neputând fi concepută. Astfel, exerciţiul acţiunii civile se realizează prin intermediul unui act procedural numit cererea de chemare în judecată, iar procesul civil se finalizează tot printr-un act procedural care este hotărârea.

De o importanţă particulară sunt actele scrise ale participanţilor procesuali. Acestea fixează mai bine elementele judecăţii şi cadrul dezbaterilor, ceea ce permite şi exercitarea unui control judiciar eficient asupra hotărârilor pronunţate de către instanţele judecătoreşti inferioare.