Primarul-autoritate a administratiei publice locale