Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil