Notiunea si caracterele juridice ale contractului de donatie