Cerecetarea Criminalistica a Suicidului

Combaterea Terorismului

Ierarhizarea infracţiunilor internaţionale de către specialiştii în materie a fost făcută după mai multe criterii

Unul dintre principiile după care pot fi clasificate infracţiunile internaţionale îl reprezintă scopul urmărit de autorul acestora, după cum acesta comportă sau nu un element politic sau ideologic.

Astfel, în prima ipostază, când conţine deci elementul menţionat sunt încadrate crimele contra umanităţii, crimele contra păcii şi securităţii omenirii, inclusiv genocidul, crimele de război şi terorismul internaţional, problemă ce face obiectul actualei documentări.

În cea de-a doua categorie intră prin urmare infracţiunile lipsite de elementul politic ori ideologic, cum sunt: traficul de stupefiante, pirateria, traficul de femei şi copii, falsificarea de monede, etc.

Un alt criteriu al clasificării infracţiunilor internaţionale, este cel după subiectul infracţiunii:

– în acest sens, distingem infracţiuni al căror subiect nu poate fi decât statul, respectiv: infracţiunile comise de organe ale statului în numele şi pe seama statului.

Complexitatea Cercetarii Locului Faptei in Cazul Infractiunii de Omor

Constatarea Infractiunii Flagrante. Importanta, Conditii, Pregatire, Efectuare si Materializare

Constatarea Tehnico – Stiintifica si Expertiza Criminalistica

Cooperarea Interna si Internationala Pentru Reprimarea Traficului Ilicit de Droguri

Criminalistica