Analiza Critica a Procesului Bugetar de Stat in Romania

Analiza Derularii Tranzactiilor la Bursa de Valori Bucuresti

Analiza Echilibrului Financiar la SC Incaltaminte Dorina SRL

Analiza Economica si Financiara a Firmei. Prognoza Fenomenelor Economice

Analiza Economico-Financiara a Rentabilitatii SC Petrom SA

Analiza Economico-Financiara a Unui Proiect de Investitii

Analiza Gestiunii Potentialului Tehnic La SC. XXX S.A.

Analiza Legăturilor Inflatie Somaj Studiu de Caz pentru Romania

Analiza Performantelor Economico – Financiare ale Intreprinderii