Studiu Privind Formele Inspectiei Fiscale Exercitata Asupra Persoanelor Fizice

Studiu Privind Politica Fiscala si Bugetara in Statele Membre Ale Uniunii Europene

Studiul Privind Costul Capitalului Unei Societati Comerciali

Tactici si Stratageme in Negocierea Internationala

Taxa pe Valoarea Adăugată in Romania, in Contextul Integrarii Europene

Unele Reflectii cu Privire la Fluxul de Capital International