Formarea si dezvoltarea aptitudinilor profesionale