Contractul administrativ-contractul de achizitie publica. Aspecte teoretice si practice