Consiliul Local – Autoritate Deliberativa a Adminisratiei Publice Locale