Conditiile si Efectele raspunderii comitentului pentru fapta prepusului