Apararea Dreptului de Proprietate si a Altor Drepturi Reale

Aspecte Privind Sistemul Actual de Publicitate Imobiliara in Romania

Calitatea procesuala activa in actiunea in revendicare

Categoriile de Terenuri din Fondul Funciar ll Romaniei si Regimul Juridic al Acestora