Structuri Organizatorice Specifice Administratiei Locale

Subiectele in Actiunea in Contencios Administrativ

Transferul Ansamblului de Atributii si Competente Exercitate de Ministerul Sanatatii Catre Autoritatile Administatiei Publice Locale