Aplicarea legii civile in timp, spatiu si asupra persoanelor

Potrivit Constituţiei, proiectul său propunerea de revizuire a Constituţiei trebuie adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu o majoritate de cel puţin 2/3 din numărul membrilor fiecărei Camere [art. 151 alin. (1)]; legile organice se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere [art. 76 alin. (1)], iar cele ordinare, cu votul majorităţii membrilor prezenţi din fiecare Cameră [art. 76 alin. (2)].

În temeiul art. 72 alin. (2) din Constituţie, prima Cameră sesizată se pronunţă în termen de 45 de zile. Pentru coduri şi alte legi de complexitate deosebită termenul este de 60 de zile. în cazul depăşirii acestor termene se consideră că proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate.

Potrivit art. 75 din Constituţie, în cazul în care prima Cameră sesizată adoptă o prevedere care, potrivit alin. (1), intră în competenţa sa decizională, prevederea este definiţi\ adoptată dacă şi cea de-a doua Cameră este de acord. în caz contrar, numai pentru prevederea respectivă, legea se întoarce la prima Cameră sesizată, care va decide definitiv în procedură de urgenţă [alin. (4)]. Dispoziţiile alin. (4) referitoare la „întoarcerea legii” se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care Camera decizională adoptă o prevedere pentru care competenţa decizională aparţine primei Camere [alin. (5)].

Legile ordinare sunt toate celelalte legi, edictate de Parlament, care regle¬mentează o sferă restrânsă de relaţii sociale. De exemplu. Legea fondului funciar (Legea nr. 18/1991, cu modificările ulterioare). Tot în această categorie intră şi codurile. Codul este o grupare sistematizată de norme juridice, care reglementează totalitatea sau majoritatea relaţiilor sociale specifice unei anumite ramuri. Noul Cod civil a intrat în vigoare la 1 octombrie 2011[1]

[1] Legea nr. 287/2009 privind noul Cod civil, publicată în M. Of. nr. 511 din 24 iulie 2009. astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare (M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011), modificată la rândul său prin O.U.G. nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M. Of. nr. 696 din 30 septembrie 2011), a intrat în vigoare la 1 octombrie 2011. Noul Cod civil a fost republicat în M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011.