Studiu Principalelor Impozite Directe Datorate Bugetului de Stat
Surse de Venit Datorate Bugetului Uniunii Europene
Analiza Procesului de Aprobare a Bugetuluide Stat si Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat
Studiu Privind Raportul Juridic de Drept Financiar
Studiu cu Privire la Modalitatile de Ascultare ale Inculpatului
Cerecetarea Criminalistica a Suicidului
Modalitati de Identificare a Falsului in Inscrisuri