Studiu Principalelor Impozite Directe Datorate Bugetului de Stat

Surse de Venit Datorate Bugetului Uniunii Europene

Analiza Procesului de Aprobare a Bugetuluide Stat si Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat

Studiu Privind Raportul Juridic de Drept Financiar

Studiu cu Privire la Modalitatile de Ascultare ale Inculpatului

Cerecetarea Criminalistica a Suicidului

Modalitati de Identificare a Falsului in Inscrisuri