Utilizarea Bandei Video Magnetice la Cercetarea Locului Faptei

Victima – Obiect de Studiu al Criminologiei