Investigarea Dactiloscopica
Locului Odaralogia Judiciara. Urmele Olfactive
Metode Criminalistice de Identificare a Falsului sau Contrafacerilor de Bancnote si Titluri de Valoare
Metode si Mijloace de Determinare a Comportamentului Simulat
Metode si Tehnici de Cercetare Criminologica
Metode Tehnico-Tactice de Depistare a Comportamentului Simulat