Urmele in Criminalistica

Urmele si Clasificarea lor

Utilizarea Bandei Video Magnetice la Cercetarea Locului Faptei

Victima – Obiect de Studiu al Criminologiei

Victimizarea Copilului

Victimizarea Femeii

Victimologia , Aspecte Teoretice si Practice