Investigarea Dactiloscopica

Locului Odaralogia Judiciara. Urmele Olfactive

Masuri Premergatoare si Etapele Cercetarii la Fata Locului

Metode Criminalistice de Identificare a Falsului sau Contrafacerilor de Bancnote si Titluri de Valoare

Metode si Mijloace de Determinare a Comportamentului Simulat

Metode si Tehnici de Cercetare Criminologica

Metode Tehnico-Tactice de Depistare a Comportamentului Simulat