Bazinul Hidrografic Luncani

Bazinul Hidrografic Sipa – Studiu Geomorfologic

Calitatea Serviciilor in Turism

Campingul – Turismul Ecologic

Capacitatea de Productie si Evaluarea Resurselor in Depresiunea Titesti

Cateringul – Componenta Esentiala a Serviciilor Turistice