Operatiuni Administrative de Comunicare
Preluarea Sondajelor de Opinie in Presa Scrisa
Relatiile Publice in Administratia Publica Locala
Strategii de Imbunatatire a Relatiilor cu Cetatenii
Strategii de Rezolvare a Problemelor Prin Relatii Publice