Efectele actiunii in revendicare

Efectele posesiei

Expropierea Pentru Cauza de Utilitate Publica

Functiile patrimoniului

Inscrierile in Cartea Funciara si Efectele Acestora

Limitele Juridice ale Dreptului de Proprietate