Expropierea Pentru Cauza de Utilitate Publica
Inscrierile in Cartea Funciara si Efectele Acestora
Limitele Juridice ale Dreptului de Proprietate