Dobandirea Dreptului de Proprietate Prin Uzucapiune Imobiliara

Dobandirea Proprietatii Mobiliare Prin Posesia de Buna-Credinta

Dreptul de Proprietate Apartinand Statului si Autoritatilor Teritoriale

Dreptul de Proprietate Comuna pe Cote

Dreptul de Proprietate Comuna pe Cote-Parti

Drepturile Reale Corespunzatoare Proprietatii Publice