Uzucapiunea Tabulara Si Uzucapiunea Extratabulara

Varietati ale contractului de donatie

Vinovatia, conditie a raspunderii civile delictuale