Actele administrative. Elemente teoretice si practica judiciara

Actele Autoritatilor Publice Locale

Actele de stare civila

Actele Exceptate de La Controlul de Legalitate Exercitat de Instantele de Contencios Administrativ

Actele Juridice in Dreptul Roman

Actele si atribujiile Guvernului

Actiunea civila – aspecte teoretice si practice