Analiza Economico-Financiara a Rentabilitatii SC Petrom SA

Analiza Economico-Financiara a Unui Proiect de Investitii

Analiza Eficacitatii si a Eficientei Programelor de Comunicare in Marketing

Analiza Gestiunii Potentialului Tehnic La SC. XXX S.A.

Analiza Gestiunii Resurselor Umane SC xxx 2000 SA

Analiza Legăturilor Inflatie Somaj Studiu de Caz pentru Romania